Eesti Kaitstööstuse Liit

22.06.2011 võeti IDD Solution OÜ Eesti Kaitstööstuse Liidu liikmeks.