Üldist

Üle 520-ne miljoni inimese on igal aastal ülemaailmselt kokkupuutes üleujutustest tekkiva kahjuga. ( UNU Institute) Toome siinkohal ühe näite Suurbritannia kohta, kus1,8 miljonit majapidamist, 140 000 äri ja 4- 5 miljonit inimest asuvad üleujutuse riskitsoonis. Mis omakorda tähendab kogu finantsriski ulatust sellel alal ligikaudu 500 miljardit US dollarit. Andmed: Flood Awareness & Prevention Policy in border areas , the Nederlands, March 2007. Ja lisades andmed 4th International Symposium on Flood Defence: Managing Flood Risk, Reliability and Vulnerability Toronto, Ontario, Canada, May 6-8, 2008 Suurbritannia kohta, kus 2007aastal Suurbritannias kogukahju mln. USD-s oli 8000 , sellest kindlustatud oli 6000 mln.USD. Seega 75% kahjudest tegelesid erinevad kindlustused. Näiteks Saksamaa majanduslik kahjum oli aastal 2002 on 11,6 miljardit USD. Statistikast selgub, et otseselt puudutatud inimesi oli keskmiselt 48796. Üleujutusi on Saksamaal toimunud alates 1990 -2008 11 korda, seega 0,61 korda aastas.

Kellele?

  • Abiorganisatsioonid, kes tegelevad otseselt üleujutusest tekkiva kahju ennetamisega ning üleujutusjärgsel perioodil elanikkonna abistamise ja kahjude likvideerimisega. Veekindel pakend aitab üleujutuse kahjusid ennetada, kui neid jagada/müüa piirkonna elanikele enne võimalikku üleujutust. Üleujutuse ajal võimaldab pakend päästa veel kahjustumata esemeid (sõltuvalt veetaseme kõrgusest ja tõusu kiirusest).
  • Ettevõtted ja asutused (arhiivid, muuseumid, haiglad, jne.), kes omavad materiaalseid väärtusi, mida on võimalik meie pakendi abil säästa.

  • Kodumajapidamised üleujutuste riskipiirkonnas
Safety Bag Floater – võimalust kiiresti reageerida! IDD Solutioni eesmärk on turul pakkuda veekindlate pakendite sarja. Need pakendid on mõeldud kasutamiseks uputuse riskipiirkondades ümber maailma.